Voetreflexmassage

‘Op de plaats waar je voeten staan, begint de reis van duizend mijl’
(Lao Tse in Tao-Te-King)

In de reflexzonemassage wordt gewerkt  volgens het principe van de beweging. We brengen iets op gang, zetten iets in beweging. We activeren de levensenergie en versterken de krachten die de gezondheid in stand houden.

De weerspiegeling van de mens in handen en voeten

Reflexzonemassage gaat uit van het gegeven dat de levensenergie in het lichaam langs bepaalde banen stroomt en dat via deze energetische verbindingen bepaalde lichaamsdelen en organen in hun functie beïnvloed worden.

Bij gezonde mensen stroomt de levensenergie ongehinderd door deze banen en levert alle lichaamsdelen evenveel energie. De gezondheid loopt gevaar als de energiestroom langere tijd wordt gehinderd of tegengehouden. Reflexzonemassage kan dergelijke blokkades oplossen en het energetisch systeem weer in harmonie brengen.

We ‘bewerken’ daarbij min of meer het verkleinde beeld van de mens in handen en voeten en bereiken door de energetische verbindingen een effect op het totale lichaam en de geest. Hoewel alleen de handen of voeten worden gemasseerd, heeft dit effect op de totale mens. De kleine projectievlakken van lichaamsdelen en orgaangebieden op handen en voeten worden reflexzones genoemd. Die bevinden zich:

  • Op de voetzool of op de handpalm
  • Op de bovenkant van de voet en op de rug van de hand
  • Op de binnen- en buitenkant van de voet en de hand.

Massage van deze gebieden leidt in de bijbehorende lichaamsdelen tot bepaalde reacties.

Met  reflexzonemassage wordt een verbeterde doorbloeding en regeneratie van organen bereikt. In psychisch opzicht behoren ontspanning, evenwicht en welzijn tot de aangename en welkome effecten. Reflexzonemassage is een behoedzame manier van omgaan met levensenergie en is daarbij net zo onverklaarbaar als het leven zelf!

Ontspannen

De ervaring leert dat een zachte en gevoelige massage van de reflexzones blokkades of spanningen losmaakt en opening en ontspanning mogelijk maakt.

Daarin is ook de grote betekenis van reflexzonemassage voor de gezondheidspraktijk van de toekomst zichtbaar: iedereen kan er op eenvoudige en effectieve manier zelf voor zorgen dat disharmonie of blokkades kunnen worden opgelost door het activeren van de eigen energie.